ให้ข้าราชการลูกจ้างอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ี่ราชการ

92100340_0_20150803-143244

ให้ข้าราชการลูกจ้างอยูาเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

เวรประจำเดือนกรกฏาคม 2561

โฆษณา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ ศธ 14148/2415 เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ป้องกันการทุจริต (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึ